top of page

Sosial kompetanse

Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i alle slags situasjoner. Barn utvikler dette i handlinger og opplevelser sammen med hverandre. Samspillet gjenspeiler evnen til å ta initiativ til og opprettholde vennskap. Barnehagen skal preges av gode følelsesmessige opplevelser. 

Barns sosiale kompetanse blir utrykt og bekreftet ved at de viser evnen til å leve seg inn i andres situasjon og vise medfølelse. Aktive, varme og tydelig voksne er viktige rollemodeller og nødvendig for å skape et varmt og inkluderende sosialt miljø. 
 

Forebygging av krenkelser og mobbing

 «Barnehagen skal gi rom for barnas ulike forutsetninger, perspektiver og erfaringer og bidra til at barna, i fellesskap med andre, utvikler et positivt forhold til seg selv og tro på egne evner. Barna skal møtes med empati og få mulighet til å videreutvikle egen empati og evne til tilgivelse» (Rammeplan 2017). 

I forebyggende plan mot mobbing vektlegger vi den autoritative voksenstilen som beskyttelsesfaktor for å forebygge mobbing. 

Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, skal barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette. 

Vi forebygger, stopper og følger opp diskriminering, utestengning, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre. 

 

 

Lek_ler_vokse_sammen-1024x760.gif
bottom of page