top of page

Førskolegruppa - også kalt SUPERHELTENE

Superheltene forbereder seg til skolestart med blant annet 2 faste samlingsdager pr uke. Vi har Skrivedans, Tarkus (trafikkopplæring) og svømmekurs i Bamble svømmehall som ligger ved Grasmyr ungdomsskole. Vi er rosaruss i mai måned med russedåp og russeknuter. Vi forbereder også repertoar til julespill, påskespill og sommerfest med familie som publikum. Superheltene drar på turer som bare er for dem i løpet av det året.

I Bamble kommune har vi felles overgangsrutiner for å få til en best mulig overgang fra barnehage til skole. Personalet i skole og barnehage har faste møtepunkter. Vi besøker skolen barna skal begynne på og SFO sammen med dem, og vi overbringer informasjon om barna fra barnehage til skole, etter samtykke fra dere foreldre. 
Overgangsrutiner finnes i MyKid.                                                            

En superhelt er en som hjelper andre, viser omsorg og er snill og grei.

 

 

Barn med Capes
bottom of page