Førskolegruppa - også kalt SUPERHELTENE

Superheltene forbereder seg til skolestart med blant annet 2 faste samlingsdager pr uke. Vi har Skrivedans, Tarkus og svømmekurs i Stridsklev svømmehall. Vi er rosaruss i mai måned med russedåp og russeknuter. Vi forbereder også repertoar til julespill, påskespill og sommerfest med familie som publikum. 

I Bamble kommune har vi felles overgangsrutiner for å få til en best mulig overgang fra barnehage til skole. Personalet i skole og barnehage har faste møtepunkter. Vi besøker skolen og SFO sammen med barna, og vi overbringer informasjon om barna fra barnehage til skole, etter samtykke fra dere foreldre. 
Overgangsrutiner finnes i MyKid.                                                            

En superhelt er en som hjelper andre, viser omsorg og er snill og grei.

 

 

Barn med Capes