top of page

SØKE PLASS

Det er Bamble kommune som står for

tildeling av barnehageplass.

Det er felles søknadskjema for alle

barnehagene(både kommunale og private).

Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars.

Alle som søker innen fristen får svar før 22.mars

https://www.bamble.kommune.no/SB/barnehager/sok-barnehageplass/

HUSK!

Søknadsfrist 1. mars 

bottom of page