top of page

Kulturbarnehage hva er det?

Vi har ekstra satsing på fagområdet 
Kunst, kultur og kreativitet med vekt på 
musikk, dans, drama og forming. Fagområdet 

sees i sammenheng med barnehagen som et 

demokratisk fellesskap der hvert 
enkelt individ er betydningsfullt og viktig 
bidragsyter. Vi ønsker å videreføre kulturarv 
og tradisjoner der mangfoldet fremelskes og 
blir ivaretatt. Barnehagen skal legge til rette for kulturmøter, 

gi rom for barnas egen kulturskaping og bidra til at alle barn kan få oppleve 

glede og mestring.      

 

 


”Det du vil at andre skal gjøre mot deg, 
skal du gjøre mot dem!”

bottom of page