top of page

Om oss i Solstua kulturbarnehage

 

Eierforhold og organisering

Solstua kulturbarnehage er et A/S som eies av Pinsemenigheten Betania, Stathelle.

Barnehagen har et eierstyre med seks medlemmer som representerer menigheten.

Barnehagen ligger i underetasjen i menighetens lokaler i Reidunsvei 1 på Sundbyflata.

Lokalene ble ombygget og oppusset våren 2002.

 

Som navnet sier er vi en Kulturbarnehage. Les mer om hva dette innebærer på disse sidene.

Avdelingene

Solstua kulturbarnehage har to avdelinger med plass til 43 barn.

En avdeling, Stjernene er for barn fra 4 til 6 år og en avdeling, Solstrålene er for barn fra 0 til 3 år.

 

Barnehagens styringsverktøy

Lov om barnehager § 1 sier: Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.

Andre styringsverktøy er forskrift til lov om barnehager og barnehagens vedekter.

Rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver for å sikre kvaliteten i barnehagetilbudet.

 

Barns medvirkning

At barna får være med å utforme sin egen hverdag, er viktig for oss i Solstua. Les mer om barns medvirkning her.

 

Taushetsplikt 

Alle som jobber i barnehagen har taushetsplikt og har skrevet under på taushetserklæring. Det innebærer at det dere forteller oss om barnets helsetilstand eller forhold rundt familien og lignende ikke fortelles videre uten deres samtykke. Personalet har opplysningsplikt dersom det foreligger grunn til bekymring rundt barnet.

 

Samarbeidspartnere

Vi har knyttet til oss en rekke samarbeidspartnere. Se en oversikt over samarbeidspartnerne her.

 

 

 

LITEN?

JEG?

LANGT I FRA!

JEG ER AKKURAT STOR NOK

FYLLER MEG SELV HELT

PÅ LANGS OG PÅ TVERS

FRA ØVERST TIL NEDERST

ER DU STØRRE ENN DEG SELV KANSKJE?

Barn som leker med boble
betania.jpg
IMG_0212.JPG
bottom of page