top of page

For foreldre og foresatte

 

Foreldresamarbeid

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. (Barnehageloven § 1 Formål)

Vi ønsker et godt samarbeid med foreldrene, noe av dette vil skje i form av formelle møter og samtaler. Det viktigste er allikevel den daglige kontakten hvor vi ønsker å ha en kontinuerlig og åpen dialog med alle foreldre og foresatte.

 

Foreldresamtaler

Disse holdes to ganger i året. Pedagogisk leder eller eventuelt styrer har da samtaler med de enkelte foreldre eller foreldrepar. Da snakker vi om barnets trivsel og utvikling og tar opp eventuelle utfordringer og spesielle behov.

 

ALLE foreldre er medlemmer av FORELDRERÅDET, som velger to foreldrerepresentanter til samarbeidsutvalget.

 

For å sikre samarbeid med baras hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg (Barnehageloven § 4)

 

Samarbeidsutvalget

Består av to foreldrerepresentanter, to fra personalet og to fra eierstyret. Styrer er sekretær i samarbeidsutvalget og innkaller til møter. Foreldrerådet oppfordres til å melde saker til samarbeidsutvalget.

 

 

Foreldre representanter

Marion Bergskås Buer

Isabel Tørre Kaasa

 

Leder for Eierstyret

Rolf Harry Tande| tlf.: 99718274

Personalrepresentanter: 

Hege Riis | tlf.: 97 52 75 25

Hege Iren Mannes| tlf. 92282747

 

Styrer: 

Aina Oterholt | tlf.: 48164937

kontor: tlf.: 35 96 38 00

Dugnad: 

I vedtektene er det fastsatt 6 timer dugnad i løpet av året. Det blir høst og vår etter behov. Vi kan også ha behov forefallende arbeid underveis i året, dette teller like mye som dugnad.

Det settes opp en oversikt over hvem som gjør hva. Det kan for eksempel være at vi trenger å reparere ting som går i stykker underveis i året.

 

 

bottom of page