top of page

Priser og annen informasjon

Måltider

Det er full kost i barnehagen.

Frokost fra 07.30 til 08.20 for de som ønsker det.

Lunsj klokka 10.30 og et lettere måltid kl. 13.30

Vi ønsker å gi barna et sunt og variert kosthold. 

 

Vi har varm mat en dag i uka!

 

Vi er 5 OM DAGEN barnehage (tidligere MER-Barnehage).

 

Vi er med i kostholdsprosjektet Fiskesprell, se www.fiskesprell.no

Vi deltar nå sammen med  de andre barnehagene i kommunen i pilotprosjektet LIV OG RØRE: 

 

Foreldrebetaling

Vi følger statens satser for betaling av plass + 350,- i kostpenger.

Det sendes ut faktura på mail hver måned. 

Det er 30 % søskenmoderasjon på prisen for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3

bottom of page