Solstrålene

Barn fra 0 til 3 år.

Her ønsker vi å skape et godt miljø hvor barna skal føle seg trygge og få sine behov og ønsker dekket. Det er viktig for oss at barna skal få utvikle seg og lære i sitt eget tempo med god hjelp og masse omsorg fra oss voksne.

Derfor har hvert enkelt barn en primærkontakt som tar imot barnet og foreldrene på en særskilt god måte ved oppstart. Primærkontakten skal kjenne barnets behov ekstra godt, slik at foreldrene kan føle seg trygge på at barnet blir tatt godt vare på og får dekket behov for både mat, hvile, kos og søvn. 

Vi ønsker at barna skal lære sosiale ferdigheter, bry seg om hverandre og være gode mot hverandre. Dette jobber vi kontinuerlig med i ulike hverdagssituasjoner.
Vi har faste Være sammen-samlinger, og lek/aktiviteter i smågrupper hvor vi jobber med de sosiale ferdighetene. Aktivitetene og gruppesammensetningene tilpasses barnets behov, og legger til rette for bygging av gode vennskapsrelasjoner.
For at hverdagen skal være mest mulig forutsigbar og trygg, har vi faste aktiviteter og rutiner i løpet av dagen og uka. 

Bibelhistoriene vi skal jobbe med i år er Jesus og barna og Skapelsen. Barna skal bli kjent med historiene og lære at Jesus elsker alle barna. I arbeidet med teksten vil vi formidle dramaturgien ved hjelp av en rekke ulike hjelpemidler som f.eks. konkreter, dukketeater, flanellograf og dramatisering. Temaet vil influere prosjekter innen forming og musikk på en konkret måte. Historien om skapelsen skal vi jobbe med etter påske. Da er det tid for nytt liv ute i naturen og vi kan bruke konkreter fra naturen i formidlingen og arbeidet med historien.

Barna skal i arbeidet med de ulike fagområdene også bli kjent med digitale verktøy. Vi tar bilder, lager filmer med ulike apper, bruker ipad og har flere ulike digitale verktøy som brukes til formingsaktiviteter, fysisk aktivitet og undring sammen med barna.