Solstrålene

​Solstrålene er avdelingen for barn fra 0 til 3 år. Her ønsker vi å skape et godt miljø hvor barna skal føle seg trygge og få sine behov og ønsker dekket. Det er viktig for oss at barna skal få utvikle seg og lære i sitt eget tempo med god hjelp og masse omsorg fra oss voksne.

 

Sosial kompetanse er sentralt i samspillet med jevnaldrende og andre. Barna skal lære å bry seg om hverandre og være gode mot hverandre. Være Sammen brukes som arbeidsverktøy i arbeidet med sosial kompetanse.

Vi har mye fokus på språkstimulering, og jobber med inkluderende språkfelleskap. Vi leser bøker, synger sanger og lærer rim og regler som passer for aldersgruppen. Dette stimulerer til felles lek og språkutvikling. Samtidig er samtalene og benevningene i hverdagsaktivitetene en viktig del i dette arbeidet.

Årets bibelhistorier er Jesus metter 5000. Her blir vi kjent med historien og barna skal lære at Jesus elsker oss og har bruk for oss selv om vi er små. Han kan bruke det lille vi har og gjøre det til noe stort. I arbeidet med tekstene vil vi formidle dramaturgien ved hjelp av en rekke ulike hjelpemidler som f.eks. konkreter, dukketeater, flanellograf og dramatisering. Temaet vil influere prosjekter innen forming og musikk på en konkret måte. 

Barna skal i arbeidet med de ulike fagområdene også bli kjent med digitale verktøy. Vi tar bilder, lager filmer med ulike apper, bruker ipad og har flere ulike digitale verktøy som brukes til formingsaktiviteter, fysisk aktivitet og undring sammen med barna.

Faste aktiviteter gjennom uka: 

Musikksamlinger hvor barna får bli kjent med ulike rytmeinstrumenter, lytter til musikk, danser og lærer sanger med bevegelser.  barna blir kjent med ulikt materiell og ulike teknikker.

Formingsaktiviteter: Barna blir i arbeidet med å laget ulike produkter kjent med ulikt materiell og ulike teknikker.

Fast turdag: Vi ønsker at barna skal få bruke kroppen og oppleve naturen og nærmiljøet i eget tempo. Her bruker vi blant annet Liv og røre. 

tlf.: 35 96 38 00   /  epost@solstua-kulturbarnehage.no/   Reidunsvei 1 | 3961 Stathelle

© 2023 by ABC After School Programs. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now