Liv og røre

Vi fortsetter utviklingsarbeid sammen med de andre barnehagene i kommunen, Liv og Røre. en gruppe ansatte er med i arbeidsgrupper.

Overordnet mål: Barn og personalet blir kurset i:

- Å bedre Levekår blant barn og unge i Telemark gjennom økt fysisk aktivitet, bedre kosthold og bedret psykososialt miljø.

Via felles planer og retningslinjer skal alle i Solstua Kulturbarnehage:

Kosthold og matglede

- Viser barn og voksne matglede

- Deltar barna i praktisk matlaging og andre mataktiviteter.

- Er måltidene en pedagogisk arena.

- Er måltidene en arena for samtaler, inkludering og deltakelse.

- Serveres mat som både bygger på norsk tradisjonsmat og gjenspeiler det kulturelle mangfoldet.

- Har vi en bærekraftig og miljøvennlig praksis.

- Har personalet kompetanse i hvorfor og hvordan de skal fremme et sunt kosthold og matglede.

- Har vi utarbeidet felles retningslinjer for mat og måltider med bakgrunn i nasjonale retningslinjer og Rammeplan for barnehager

Fysisk aktivitet og bevegelsesglede

- Inspirerer personalet til bevegelsesglede inne og ute

- Får barna bruke kroppen til å sanse, leke, lære og skape. 

- Får barna oppleve mestring, inkludering og fellesskapsfølelse gjennom trygge og utfordrende aktiviteter.

- Har personalet kompetanse i hvorfor og hvordan de skal fremme fysisk aktivitet og

bevegelsesglede for alle barn.

- Har vi utarbeidet felles retningslinjer for fysisk aktivitet og bevegelsesglede med bakgrunn i

nasjonale føringer og rammeplan for barnehager

tlf.: 35 96 38 00   /  epost@solstua-kulturbarnehage.no/   Reidunsvei 1 | 3961 Stathelle

© 2023 by ABC After School Programs. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now