top of page
1A9177C7-9464-4A54-91BD-CF6C06237E14.jpeg

Velkommen til Solstua
kulturbarnehage

Solstua Kulturbarnehage er et aksjeselskap

100 % eid av Pinsemenigheten Betania,Stathelle.

 

Barnehagen startet i flotte lokaler i 2002 

og praktiserer særlig formål

 

photo.php-4.jpeg

Hva er en kulturbarnehage?

Et par små filmer som viser litt av hverdagen vår

Avdelingene

SOLSTRÅLENE

Barna fra 0-3 år

STJERNENE

Barna fra 4-6 år

Vi er en

SB_LOGO_web-2.jpg

        Søknad om barnehageplass

Det er Bamble kommune som står for tildeling av barnehageplass.

Det er felles søknadskjema for alle

barnehagene(både kommunale og private).

Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars.

Alle som søker innen fristen får svar før 22.3.
 

 

LEK OG INKLUDERING

glade barn

 ALT DERE VIL AT ANDRE SKAL GJØRE MOT DERE SKAL OGSÅ DERE GJØRE MOT DEM

MATTEUS 7:12

Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere skal også dere gjøre mot dem.

Matteus 7:12

BARNEHAGENS
DIGITALE PRAKSIS

SOSIAL

KOMPETANSE

«Med hjerte for liten og stor»,
ønsker vi å få frem det unike i hver enkelt.
Fordi vi tror; ”Ingen er like, men hver og en er helt unike”.

LIV OG RØRE

Unknown-2.jpg
bottom of page