1A9177C7-9464-4A54-91BD-CF6C06237E14.jpeg

Velkommen til Solstua kulturbarnehage

Solstua Kulturbarnehage er et aksjeselskap

100 % eid av Pinsemenigheten Betania,Stathelle.

 

Barnehagen startet i flotte lokaler i 2002 

og praktiserer særlig formål

 

Hva er en kulturbarnehage?

 

Avdelingene

SOLSTRÅLENE

Barna fra 0-3 år

 

STJERNENE

Barna fra 3-6 år

 

Velkommen til Solstua

Denne filmen viser noe av det som skjer hos oss

glade barn

 ALT DERE VIL AT ANDRE SKAL GJØRE MOT DERE SKAL OGSÅ DERE GJØRE MOT DEM

MATTEUS 7:12

Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere skal også dere gjøre mot dem.

Matteus 7:12

Søknad om barnehageplass

                Det er Bamble kommune som står for

                tildeling av barnehageplass.


                Det er felles søknadskjema for alle

          barnehagene(både kommunale og private).

Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars.

Alle som søker innen fristen får svar før 1 april.
 

 

BARNEHAGENS

DIGITALE PRAKSIS

SOSIAL

KOMPETANSE

LIV OG RØRE

"Barnehagen er en engasjerende, varm og tydelig læringsarena der alle byr på seg selv og gir plass til andre."

INKLUDERENDE

SPRÅKFELLESSKAP

images1CQ45CL2.png