top of page

Barnehagens digitale praksis

«Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Ved bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns læringsprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn. Ved bruk av digitale verktøy skal personalet være aktive sammen med barna. Samtidig skal digitale verktøy brukes med omhu og ikke dominere som arbeidsmåte. Barnehagen skal utøve digital dømmekraft og bidra til at barna utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale medier» (R17, s. 29).

 

Barnehagens digitale praksis bidrar til barns lek, kreativitet, læring og danning. Barnehagen er med å utjevne sosiale forskjeller mellom barn, og gir i tillegg barna en gryende digital dømmekraft. Det er barnehagens ansvar å beskytte barns rett til personvern i forhold til publisering av bilder og video. 

Barnehagen har et rikt arsenal av digitale verktøy til bruk sammen med barn. Vi kan nevne Blazepod, Sphero, GoPro-kamera, EasyScope, projektor, Geocach, Book Creator, iMovie, Clips, StopMotion, Puppet Palls og Veescope Live GreenScreen. 
Alle for å tilføre barnas danningsprosesser muligheter for lek, utforsking og læring. 
 

last ned.jpg
bottom of page