Barnehagens digitale praksis

«Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Ved bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns læringsprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn. Ved bruk av digitale verktøy skal personalet være aktive sammen med barna. Samtidig skal digitale verktøy brukes med omhu og ikke dominere som arbeidsmåte. Barnehagen skal utøve digital dømmekraft og bidra til at barna utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale medier» (R17, s. 29).

 

Sammen med andre private og kommunale barnehager i Bamble, går vi inn et utviklingsarbeid som tilrettelegger for at barnehagens digitale praksis bidrar til barns lek, kreativitet, læring og danning. Utviklingsarbeidet innebærer både praktisering sammen med barna i barnehagen og kompetanseheving hos personalet. Læringsmiljøet vil ha utgangpunkt i praktisk tilnærming og førstehåndserfaringer. «Det man hører glemmer man, det man ser husker man, det man gjør forstår man» (Loris Malaguzzi).

Vi ønsker at samtlige barn skal få erfaringer med digitale verktøy, og at barnehagen med dette bidrar til å utjevne eventuelle sosiale forskjeller. Barnehagen skal også holde tritt med utviklingen av samfunnet, og dermed er dette en mulighet til å arbeide med digitale verktøys positive og konstruktive muligheter for læring. Vi gir også barna en gryende digital dømmekraft. I dette arbeidet er det barnehagens ansvar å beskytte barns rett til personvern i forhold.

Barnehagen har et rikt arsenal av digitale verktøy til bruk sammen med barn. Vi kan nevne Blazepod, Sphero, GoPro-kamera, digitale mikroskop, projektor, Geocach, film– og lydopptak, apper som Book Creator, iMovie, Clips og Veescope Live GreenScreen. Alle for å tilføre barnas danningsprosesser muligheter for lek og læring.

tlf.: 35 96 38 00   /  epost@solstua-kulturbarnehage.no/   Reidunsvei 1 | 3961 Stathelle

© 2023 by ABC After School Programs. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now