Stjernene

​

Stjernene er avdelingen for barn fra 3 til 6 år. Vi jobber aldersinndelt og i grupper på tvers av alder og kjønn. Vi ønsker at de eldste barna får erfaringer med hvordan de kan vise de yngre barna hensyn og omsorg. Vårt mål er at alle barn skal oppleve omsorg, trygghet, tilhørighet og glede både i mindre grupper og generelt sett på avdelingen. Årets tema er: Noahs Ark. Her blir vi kjent med historien om Noahs som ga seg i kast med et stort byggeprosjekt på oppfordring fra Gud. Bibelfortellingen viser at det alltid lønner seg å lytte til Guds stemme og følge hans råd. I arbeidet med denne teksten vil vi formidle dramaturgien ved hjelp av en rekke ulike hjelpemidler som f.eks. artefakter, konkreter, dukketeater, rollelek og dramatisering. Temaet vil influere prosjekter innen forming og musikk på en konkret måte. I arbeidet med dybdeforståelsen vil også andre emner som språk, matematikk, IKT og sosial kompetanse inkluderes og gi anledning til videreutvikling. Stjerneavdelingens barnehagekor synger både kristne og profane barnesanger en gang i uken. Vi har et ønske om at opplevelsene i barnehagekoret resulterer i stor sangglede og scenetrygghet. Barnehagekoret deltar på Betanias formiddagstreff hver måned. Her synger og spiller vi våre favorittsanger for og med et takknemlig publikum. Vi har også samlinger med spill på instrumenter, rim og regler, sang, musikkaktiviteter, dramatisering og dans. Andre faste aktiviteter på Stjerneavdelingen er: Ukentlige turdager med ulike temaer og aktiviteter gjennom året med hensyn til årstidene. Forming med vekt på fargelære, gjenbruksmaterialer, leire og maleteknikk. MiniRøris og Liv & Røre med søkelys på bevegelsesglede. Være sammen-samlinger med vektlegging av sosial kompetanse. Erfaringer med IKT. Sykkeldag på sykkelbanen med øving av grovmotorikk og balanse.

Vi har også samarbeid med Grashoppa barnehage og Tirilltoppen barnehage.

 

tlf.: 35 96 38 00   /  epost@solstua-kulturbarnehage.no/   Reidunsvei 1 | 3961 Stathelle

© 2023 by ABC After School Programs. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now