Stjernene

Barn 3-6 år

Hvert enkelt barn skal få oppleve omsorg og tilhørighet i fellesskapet på avdelingen. I samspill med yngre barn, lærer førskolebarna å ta hensyn og vise omsorg. Vi er som oftest inndelt på tvers av alder og kjønn, bortsett fra 2 dager i uka hvor førskolebarna (også kalt Superheltene) følger eget skoleforberedende opplegg. 

Bibelhistoriene for 3- og 4-åringene er Sakkeus og Den bortkomne sønnen. Førskolegruppa arbeider med Den barmhjertige samaritan. 
På Stjerneavdelingen går vi noe dypere i materialet, og arbeider med de mer underliggende temaene i Bibelhistoriene. 
I formidlingen bruker vi konkreter, rollelek, drama og digitale verktøy. Temaene vil influere formingsarbeid og musikk i tillegg til språk, matematikk, IKT og sosial kompetanse. 

Til jul og påske arbeider hele Stjerneavdelingen med henholdsvis juleevangeliet og påskebudskapet. I barnehagekoret ønsker vi at erfaringene resulterer i stor sangglede og scenetrygghet. Vi har samlinger med musikkaktiviteter, dans og drama.

Ukeplanene inneholder også turdager med vekt på omsorg for naturen, formgivning med vekt på kreative uttrykk og materialerfaring, MiniRøris og sykkeldager med vekt på fysisk aktivitet og bevegelsesglede. Barna får også bli med på samlinger med Førstehjelps-Henry, Brannbamsen Bjørnis og Være-sammen. Mot slutten på barnehageåret har vi en liten sommerfestival full av spennende aktiviteter, morsomme leker og god mat.

Vi ser nærmere på hvor stor Guds kjærlighet er til alle mennesker