top of page

Stjerneavdelingen

Stjerner & Superhelter

Barn 4-6 år

Hvert enkelt barn skal få oppleve omsorg og tilhørighet i fellesskapet. Barna har sin faste base enten hos Stjernene (4-åring) eller Superheltene (førskolebarn).

Bibelhistoriene for Stjernene er Sakkeus og Superheltene arbeider med Den barmhjertige samaritan.
Hos Stjerner & Superhelter går vi noe dypere i materialet, og arbeider med de mer underliggende temaene i Bibelhistoriene.

I formidlingen bruker vi konkreter, rollelek, drama og digitale verktøy. Temaene vil influere formingsarbeid og musikk i tillegg til språk, matematikk, IKT og sosial kompetanse.

Til jul og påske arbeider Stjerner & Superhelter med jule- og påskeevangeliet.
I barnehagekoret (som inkluderer Stjerneskudd, Stjerner og Superhelter) ønsker vi at erfaringene resulterer i stor sangglede og scenetrygghet. Vi har ukentlige samlinger med musikkaktiviteter, dans og drama. Solstua er medlem av organisasjonen Syngende barnehage som forplikter kvalitet og variasjon i musikalsk innhold og metode. Ukeplanene inneholder også turdager med vekt på omsorg for naturen, formgivning med vekt på kreative uttrykk og materialerfaring, MiniRøris og

sykkeldager med vekt på fysisk aktivitet og bevegelsesglede.

Barna får også bli med på samlinger med Førstehjelps-Henry, Brannbamsen Bjørnis og Være-sammen. Mot slutten på barnehageåret har vi en liten sommerfestival full av spennende aktiviteter, morsomme leker og god mat

Vi ser nærmere på hvor stor Guds kjærlighet er til alle mennesker

                                                      

 

bottom of page