Stjernene

 

Stjernene er avdelingen for barn fra 3 til 6 år. Vi jobber aldersinndelt og i grupper på tvers av alder og kjønn. Vi ønsker at de eldste barna får erfaringer med hvordan de kan vise de yngre barna hensyn og omsorg. Vårt mål er at alle barn skal oppleve omsorg, trygghet, tilhørighet, mestring og glede både i mindre grupper og generelt sett på avdelingen.

Årets bibelhistorier er Jesus stiller stormen og Sakkeus. Her blir vi kjent med historiene og barna skal lære at Jesus elsker oss slik som vi er, og at han alltid er med oss. I arbeidet med tekstene vil vi formidle dramaturgien ved hjelp av en rekke ulike hjelpemidler som f.eks. artefakter, konkreter, dukketeater, rollelek og dramatisering. Temaet vil influere prosjekter innen forming og musikk på en konkret måte. I arbeidet med dybdeforståelsen vil også andre emner som språk, matematikk, IKT og sosial kompetanse inkluderes og gi anledning til videreutvikling.

Stjerneavdelingens barnehagekor synger både kristne og profane barnesanger en gang i uken. Vi har et ønske om at opplevelsene i barnehagekoret resulterer i stor sangglede og scenetrygghet. Barnehagekoret deltar på ulike arrangementer i løpet av barnehageåret. Her synger og spiller vi våre favorittsanger for og med et takknemlig publikum. Vi deltar også på noen gudstjenester med dans, sang og drama. Vi har samlinger med spill på instrumenter, rim og regler, sang, musikkaktiviteter, dramatisering og dans.

Andre faste aktiviteter på Stjerneavdelingen er: Ukentlige turdager med ulike temaer og aktiviteter gjennom året med hensyn til årstidene. Forming med vekt på farge-lære, gjenbruksmaterialer, leire og maleteknikk. MiniRøris og Liv & Røre med søkelys på bevegelsesglede. Sykkeldag på sykkelbanen med øving av grovmotorikk og balanse. Være sammen-samlinger med vektlegging av sosial kompetanse. Formidling av bibelhistorier med bruk av artefakter, konkreter, rollelek og dramatisering. Vi deltar aktivt i julespill og påskespill med drama, sang og dans. Vi holder fremføringer for publikum på fester i barnehagens regi og sammenkomster i menigheten Betania.

Gjennom året har vi ulike pedagogiske opplegg som: Være sammen, Førstehjeps-Henry og Brannbamsen Bjørnis. Være sammen er et pedagogisk opplegg: «som utvikler voksne og barns evne til å bygge relasjoner og ha en moden forståelse av grenser» - Eyvind Skeie, forfatter. I samlinger blir barna introdusert for ulike Være sammen materiell, sanger og fortellinger der barna selv skal være delaktige. Førstehjelps-Henry: er et pedagogisk læringsopplegg utviklet for barn mellom 3-6 år. Dette er en del av den nasjonale førstehjelpsdugnaden «sammen redder vi liv». Her blir barna kjent med Henry som er svært uheldig. Målet med Henry-dukken er å lære barn hva vi kan gjøre for å Hjelpe Henry, hvem som skal hjelpe han, og hvor vi ringer. Brannbamsen Bjørnis – Norges viktigste bamse. Han skal blant annet lære barn og voksne til å bli opptatt av røykvarslere, brannøvelser og alt vi sammen kan gjøre for å hindre brann.

 

tlf.: 35 96 38 00   /  epost@solstua-kulturbarnehage.no/   Reidunsvei 1 | 3961 Stathelle

© 2023 by ABC After School Programs. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now