Ansatte i Solstua kulturbarnehage 

Ansatte 2021-2022

 

Aina Oterholt                                       Styrer

Cin Zah Fung Tang                            Assistent

Fred Alexander Jegteberg              Barnehagelærer

Grethe Annethe Hafsund                Pedagogisk leder

Hanne Merethe Westrum               Lærer

Hege Iren Mannes                             Barne-og ungdomsarbeider

Hege Wiklund Riis                             Pedagogisk leder

May Turid Wingereid                         Assistent

Maria Theresa Eikeland                    Barne-og ungdomsarbeider

Natalie Skavdal Karlsen                    Barnehagelærer

Solveig Berg Olaussen                      Assistent

 

 

I tillegg vil dere møte vikarer, studenter og støttepedagoger