Praktisk informasjon

Her finner du nyttig informasjon om barnehagen.

- Kulturbarnehage- Hva er det?

- Barnehagens digitale praksis

- Sosial kompetanse

- Lek og vennskap

- Liv og røre

- Inkluderende språkfellesskap og Være sammen

- Fagområdene

- Priser

- Samarbeidspartnere

- Vedtekter

- Søke plass

- Om Solstua