Praktisk informasjon

Her finner du nyttig informasjon om barnehagen.

- Kulturbarnehage- Hva er det?

- Barnehagens digitale praksis

- Inkluderende språkfellesskap og Være sammen

- Sosial kompetanse

- Liv og røre

- Priser

- Samarbeidspartnere

- Vedtekter

- Søke plass

- Om Solstua