top of page

Fagområdene

Fagområdenes innhold har i seg selv egenverdi, og skal oppleves som meningsfullt og morsomt. Barnehagens verdigrunnlag og formål preger arbeidet med fagområdene, og barns rett til medvirkning skal ivaretas. Barnehagen bygger lærende fellesskap som verdsetter ulike 
uttrykk og meninger. Vi bruker variert materiell og utstyr, teknologi og digitale verktøy, spill, bøker og musikk i arbeidet med fagområdene  – som i stor grad er de samme barn møter som fag i skolen. 

  • Kunst, kultur og kreativitet

  • Antall, rom og form

  • Etikk, religion og filosofi

  • Kommunikasjon, språk og tekst

  • Natur, miljø og teknologi

  • Nærmiljø og samfunn

  • Kropp, bevegelse, mat og helse

bottom of page